◄ Palaa etusivulle

Koulutuskalenteri

A A A

Palaa takaisin koulutuksiin

Ilmiöpedagogiikka ja digiloikka, Helsinki (perusopetus)

Ajankohdat19.1.2018 09:00 - 16:00
12.2.2018 09:00 - 16:00
20.3.2018 09:00 - 16:00
Ilmoittautuminen viimeistään22.12.2017
OsallistumismaksuOpetushallituksen tukema maksuton täydennyskoulutus peruskoulun opetushenkilöstölle.
PaikkakuntaHelsinki
JärjestäjäOppimateriaalikeskus Opike

Koulutuskokonaisuuden päätavoitteena on kehittää opettajien pedagogista osaamista, jotta he voivat paremmin implementoida OPS’16 -tavoitteita sekä lisätä tvt:n hyödyntämistä oman opetuksen lisäksi oppilaiden oppimisprosesseissa. Koulutus toteutetaan niin, että osallistujat osallistetaan ja heidän vastuutaan omasta oppimista tuetaan uuden OPS’16 hengessä. Koulutuksessa herätellään myös havaitsemaan muutoksen ja yksilöllisyyden tärkeys, jotta mm. PISA-tutkimuksessakin esiin nousseita Suomen koululaitoksen heikkouksia voitaisiin parantaa: tyttöjen ja poikien osaamiserojen kurominen.

Koulutuskokonaisuus jakaantuu kahteen koulutusosaan:

  • Ilmiöpedagogiikka ilmiönä – mitä on ilmiöpohjainen pedagogiikka
  • tvt ja ilmiöt – mahdollisuuksien tynnyri

Ensimmäisessä osiossa vahvistetaan osallistujien omaa tietämystä ilmiöpedagogiikasta. Koulutus ja pedagogiset keskustelut nivotaan oman koulun/kunnan OPS:aan tai opettajan omaan jakso/vuosisuunnitelmaan, minkä tavoitteita tutkitaan yhteisöllisesti ilmiöoppimisen näkökulmasta. Ilmiöpedagogiikkaa käsitellään ilmiönä, jolloin osallistujat kokevat itse ”ilmiö”oppilaana olemisen.

Toisessa osiossa tutustutaan, kuinka tvt voi tukea ilmiöpohjaista oppimista. Jokainen osallistuja harjoittelee itselle mielekkäitä ja ilmiöoppimista tukevia tvt-sovelluksia. Osallistujat jakavat kokemuksiaan ja täydentävät näin suosittujen tvt-apuvälineiden sekä sovellusten ideasivustoa. Jokainen osallistuja toteuttaa etäjaksolla ”Ilmiö ja tvt” -kokonaisuuden valitsemassaan oppiaineessa.

Koko koulutuksen punaisena lankana on päivittää osallistujien ilmiöpedagogiikan osaaminen sekä antaa käytännön ideoita ja osaamista tvt:n hyödyntämisestä erilaisten oppijoiden ja ryhmien opiskelusta Ilmiö- ja Universal Design for Learning -mallien mukaisesti.

Koulutus on suunnattu perustvt-taidot omaavalle opetushenkilöstölle, jotka haluavat kehittää pedagogiikkaansa ja mobiilioppimista.

Ohjelma

Koulutuksen tarkempi ohjelma julkaistaan tammikuun 2018 alussa.

Osallistuminen

Opetushallituksen tukemana (maksuton opetushenkilöstön täydennyskoulutus) koulutukseen otetaan 15 osallistujaa. Samasta oppilaitoksesta voi osallistua 1-3 henkilöä.
Opetushallitus ei vastaa mahdollisista majoitus-, ruokailu-, ja matkakuluista eikä sijaisten järjestämisestä aiheutuvista kuluista.

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä

Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on 22.12.2017

Koulutusinfo

  • Koulutuksen toteutumisesta tai peruuntumisesta lähetetään vielä erillinen vahvistus sähköpostitse viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Tämä on hyvä huomioida matka- ja majoitusvarauksia tehdessä.
  • Virallisen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautumisia saatetaan ottaa vastaan mikäli koulutuksessa on tilaa. Huomioitahan kuitenkin, että veloituksetonta peruutusta ei tällöin ole enää mahdollista tehdä.


Lisätietoa

  • Sisällöstä:
    asiantuntija Paula Jägerhorn, 040 5234830, paula.jagerhorn@kvl.fi
  • Käytännön järjestelyistä:
    osastosihteeri Marjo Timonen, 09 3480 9223, marjo.timonen@kvl.fi

Matkat ja majoitus

Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoitusjärjestelyistään sekä matkakuluistaan.

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ilman kuluja. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, joudumme veloittamaan OPH-perumismaksun (150 euroa).

Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen ilman painavaa syytä, peritään osallistujalta OPH-keskeytysmaksun (150 euroa).

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tietosuojaseloste