← Palaa takaisin

Opetussuunnitelma

A A A

Koulutusmallin pohjana on Tikas-opetussuunnitelma

 

Tikas-opetussuunnitelma luo koko koulutusmallin perustan ja määrittelee taidot, jotka oppijan tulee omaksua hyödyntääkseen tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti. Opetussuunnitelman johtoajatuksena on kehittää niitä tvt-taitoja, jotka tukevat oppimista kokonaisvaltaisesti ja auttavat oppijaa arkipäivän askareissa sekä myöhemmin työelämässä. Opetussuunnitelma auttaa järjestämään suunnitelmallista, tavoitteellista ja tasapuolista tvt-opetusta. Sen avulla opettaja tai kouluttaja hahmottaa, minkä aihealueen ja taidon opettaminen on ajankohtaista ja mielekästä kullekin yksilöllisesti etenevälle oppijalle. Ops:n ansiosta tvt-taitojen opetuksen valmisteleminen on helpompaa myös perusopetuksessa, jossa tvt-taidot kytkeytyvät opetettavaan oppiaineeseen.

Koulutuksessa

Tarkat taitotavoitteet ja selkeät aihealueet ohjaavat tvt-opetustyötä

Tikas-opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen tvt-linjauksia ja -taitotasoja, mutta pilkkoo tavoitteet niiden vaativuuden ja eri aihealueiden mukaan pieniin, konkreettisiin osiin. Ops:n vaativuustasojen määrittelyssä on huomioitu erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ymmärtämiseen, hahmottamiseen ja motoriikkaan liittyvät haasteet. Tarkasti määriteltyjen tavoitteiden avulla oppiminen voi edetä yksilöllisesti. Tikas-opetussuunnitelma sisältää 681 erilaista taitotavoitetta, jotka on jaettu kolmeen vaativuustasoon ja kymmeneen aihealueeseen. Eri vaativuustasoja symboloivat värikoodit, joita käytetään kaikissa Tikas-materiaaleissa. Opetussuunnitelma tarjoaa myös yli 160 ideaa ja vinkkiä tvt-opetuksen toteuttamiseen. Vaativuustasot:

 • TASO 1 Perusasioiden oppiminen avustetusti
 • TASO 2 Perusasioiden hyödyntäminen itsenäisesti
 • TASO 3 Perusasioiden syventäminen sekä uusien erikoistoimintoja oppiminen.

Aihealueet:

 • tietokoneen käyttö
 • piirtäminen
 • tekstinkäsittely
 • turvallinen verkkoviestintä
 • internet
 • sähköposti
 • esitysgrafiikka
 • digikuvaus
 • kuvankäsittely
 • taulukkolaskenta.

Verkkokauppa

”Olen saanut Tikaksen opetussuunnitelmasta paljon uusia työkaluja opetustyöhöni. Ops:iin tutustuttuani huomasin, ettei opetukseni ollut niin selkeää ja järjestelmällistä kuin olin luullut. Nykyään pystyn ihan eri tavalla hyödyntämään osaamistani. Ops:n eri tasot ovat antaneet minulle paljon apuja, sillä niiden mukaan on helppoa arvioida opiskelijan taitoja ja kartoittaa ongelmakohtia.”

Anneli Haapaharju, tietotekniikan kouluttaja

 • Datero ry. – Erityisryhmien tietotekniikkakeskus, Vaasa
 • oppijoiden ikäryhmät lapsista senioreihin
 • Tikas-opettaja