← Palaa takaisin

Oppimisen arvioiminen

A A A

Työvälineitä tvt-taitojen oppimisen näkyväksi tekemiseen

Tikas auttaa opettajia, kouluttajia ja oppilaita tvt-taitojen tunnistamisessa ja taitojen kehittymisen arvioimisessa. Arviointilomakkeiden avulla seurataan oppijan tietoteknisten valmiuksien kasvua. Todistukset puolestaan innostavat oppijoita ja kertovat selkeästi oppilaan taitotason. Lomakkeet ja Tikas-todistukset pohjautuvat Tikas-opetussuunnitelmaan ja edesauttavat yksilöllisen tvt-opetuksen järjestämistä.

 

Oppimisen tunnistamista Tikas-arviointilomakkeilla

 

Tikas-arviointilomakkeet toimivat sekä opettajan että oppijan työvälineenä. Selkokielisten lomakkeiden avulla todennetaan oppijan olemassa olevat tvt-taidot ja tunnistetaan vielä opiskelua vaativat asiat. Lomakkeita käytetään oppijan lähtötason arvioinnissa, väliarvioinnissa sekä opetuksen päätyttyä loppuarvioinnissa. Niitä voidaan hyödyntää myös itsearvioinnissa. Tvt-taitojen karttumisesta tulee näkyvää myös opiskelijalle, ja opettajan on mahdollista tarjota oikean tasoista ja yhä yksilöidympää opetusta.

Verkkokauppa

harjoitusmateiraalit2

”Arviointilomakkeet ja Tikas-opetussuunnitelma olivat minulle opetuksen yksilöllisen suunnittelun väline. Kun suunnitelma oli valmis, kävimme oppijan tai luokan kanssa läpi, mitä oli tulossa.

Sitten tehtiin yhteistuumin taitojen alkuarviointi. Oppilaalle tuli hyvä käsitys, minkälaisia asioita lähiaikoina opiskellaan ja mitä uusia asioita on tulossa. Oppitunnilla arviointilomakkeista seurattiin, mitä oli opittu ja mitä piti vielä harjoitella.

Oppilaista oli mukava selailla omaa Arviointilomake-kirjaansa ja todeta, miten paljon oli oppinut ja saanut aikaan! Se lisäsi motivaatiota opiskella.”

Päivikki Rintala, erityisluokanopettaja

  • 32 vuotta erityisluokanopettajan tehtäviä erityiskouluilla Kemissä ja Torniossa
  • oppilaat erilaisista oppimisvaikeuksia omaavista kehitysvammaisiin
  • Tikaksen keikkakouluttaja 2007 ja KERYn jäsen 2007–2010

 Oppijoiden Tikas-todistukset – tunnustus tehdystä työstä

 

Tikas-todistus kertoo selkeästi oppimisen tulokset. Siinä nimetään oppijan hallitsemat keskeiset taidot jokaiselta aihealueelta ja tasolta. Todistuksen saamiseksi ei tarvita erillistä koetta, sillä se perustuu Tikas-opettajan arvioon oppijan tietoteknisten valmiuksien tasosta. Usein todistuksen saaminen kannustaa ja innostaa oppijaa jatkamaan tvt-taitojen kehittämistä. Lisäksi se auttaa oppijaa kertomaan tvt-osaamisestaan esimerkiksi uudelle opettajalle tai työnantajalle. Todistuksia voivat myöntää Tikas-verkostoon kuuluvien oppilaitosten ja organisaatioiden Tikas-opettajat. Niitä on jaettu 9078 kappaletta (3/2015).

Verkkokauppa

100_0351

”Tikaksessa ei käytetä kokeita. Harjoituksiin perustuva Tikas toimii maahanmuuttajaryhmien kanssa hyvin, sillä opiskelijat stressaavat liian vaikeita yleiskielisiä kokeita. Paniikki saattaa iskeä sinänsä osaaviin oppijoihin tai koe voi johtaa lunttaamiseen, mikä taas vaikeuttaa omaa työtäni.

Tikas-todistukset perustuvat arviooni opiskelijoiden tvt-taidoista. Olen tiukka täti ja haluan olla todistuksissa todenmukainen. Selitänkin opiskelijoille, että todistuksen saa vain osallistumalla oppitunneille, olemalla aktiivisesti läsnä.

Annan todistukset MAVA-opiskelijoille kevätjuhlan yhteydessä. Niitä tulostaessani pysäytän koko avokonttorin ja kiellän muita tulostamasta, koska arvokkaat todistukset ovat printterissä. Todistuksen paras ominaisuus on, että jokainen opiskelija näkee niistä itse, mitä oikeasti osaa.”

Kirsi Niskanen, projektityöntekijä ja tietotekniikan opettaja

  • Luksia / Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja maahanmuuttajien koulutus (MAVA)
  • Tikas-opettaja ja KERYn jäsen 2009–