◄ Palaa takaisin

Tuotteet

A A A

Selkokieliset oppikirjat tvt-opetuksen oppimateriaalina

Tikas-kirjasarjan tavoitteena on helpottaa tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen yksilöllistä oppimista. Oppikirjat keskittyvät tvt:n käytön kannalta oleellisiin perustoimintoihin. Kirjojen sisältö on jaettu kolmeen taitotasoon, jotka noudattelevat Tikas-opetussuunnitelmaa. Kaikki Tikaksen oppikirjat on kirjoitettu selkokielellä, ja ne ovat ulkoasultaan selkokielen periaatteiden mukaisia. Helppolukuiset kirjat avautuvat myös lukijoille, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet tvt-aiheisiin. Niitä voikin käyttää sekä opettajajohtoisessa opiskelussa että itseopiskelumateriaalina.

Videoi ja kirjoita iPadilla – ohjeita selkokielellä

Selkokielinen Videoi ja kirjoita iPadillä -kirja on kirjoitettu sellaisille henkilöille, jotka osaavat jo iPadin alkeet. Kirjan alusta löydät kuitenkin pikaohjeet, kuinka ohjaat iPadiä sormillasi, otat kuvia sekä kuvaat videoita.

Kirjan ohjeiden avulla opit muokkaamaan eli editoimaan videoitasi sekä tekemään videoistasi ja kuvistasi elokuvan. Videoiden muokkaamiseen kirjassa käytetään iMovie-sovellusta.

Kirja opettaa sinulle myös, kuinka teet oman e-kirjan tai sarjakuvan Book Creator -sovelluksella. Voit tehdä sovelluksella myös esimerkiksi kuvakirjan, runovihon tai muistiinpanot.

Vihreällä seinällä voit tehdä ihmeitä kuvillesi ja videoillesi, koska päätät itse taustan. Voit laittaa itsesi videossa esimerkiksi eläintarhaan, lentokoneeseen tai Lontooseen, vaikka oletkin oikeasti vain vihreän seinän edessä.

Videoi ja kirjoita iPadillä -kirja noudattaa myös Tikas-opetussuunnitelmaa (2018) ja sen tasoajattelua (tasot 1, 2, 3 ja tasoton).

Jos tarvitset enemmän iPadin käytön alkeita, sinun kannattaa tutustua iPad tutuksi -kirjaan.

Verkkokauppa

iPad tutuksi selkokielellä

iPad tutuksi -kirja kertoo, millainen tablettilaite iPad on ja miten se eroaa tavallisesta tietokoneesta. Kirja esittelee sinulle iPadin perusominaisuudet eli iPadin käytön alkeet. Kirjan ohjeet keskittyvät iPadin asetuksiin, lisälaitteisiin ja turvallisuuteen. Näiden ohjeiden avulla otat iPadin käyttöösi ensimmäistä kertaa tai lisäät iPadin peruskäyttötaitojasi.

Kirjassa esittelemme myös erilaisia lisälaitteita, joilla voit suojata iPadiäsi tai helpottaa työskentelyäsi. Löydät kirjasta iPadin hoito-ohjeet ja saat tietoa myös iCloud-pilvipalvelusta. Kirjan avulla osaat tehdä myös tärkeän varmuuskopioinnin iCloud-pilvipalveluun.

Kirja on kirjoitettu selkokielellä ja se on tarkoitettu vasta-aloittelijalle. Ohjeet opastavat sinua käyttämään iPadiäsi sekä tekemään laitteestasi sinulle parhaiten sopivan.

iPad tutuksi selkokielellä -kirja noudattaa myös uutta Tikas-opetussuunnitelmaa (2018) ja sen tasoajattelua (tasot 1, 2, 3 ja tasoton).

Verkkokauppa

Tikas-opetussuunnitelma ja arviointilomakkeet

Kirjassa on yhdistetty tvt-opetuksen tavoitteet ja arviointi yhdeksi kokonaisuudeksi. Arviointilomakkeet pohjautuvat opetussuunnitelmaan ja yhdessä ne luovat strukturoidun pohjan tvt-taitojen opetukselle ja oppimiselle. Kirja auttaa opettajaa arjen opetustyössä ja antaa uusia ideoita tvt-sisältöjen suunnitteluun.

Kirja jakautuu kahteen osaan. Kirjan ensimmäinen osa, Tikas-opetussuunnitelma, on luotu opettajan työvälineeksi. Toinen osa, Tikas-arviointilomakkeet, ovat sekä opettajan että oppilaan työväline ja ne on suunniteltu tvt-oppimistavoitteiden asettamiseen sekä opiskelijan tvt-taitojen alku-, väli- ja loppuarviointiin. Arviointilomakkeet ovat vapaasti kopioitavissa, joten jokaiselle oppilaalle voi kopioida omat henkilökohtaiset arviointisivut.

Aihealueet

Opetussuunnitelman ja arviointilomakkeiden yksitoista aihealuetta ovat:

 • tietokoneen käyttö
 • tablettilaitteen ja älypuhelimen käyttö
 • piirtäminen
 • tekstinkäsittely
 • internet
 • sähköposti
 • turvallinen verkkoviestintä
 • esitysgrafiikka
 • digikuvaus
 • kuvankäsittely
 • taulukkolaskenta.

Kirjan sisällöt on pyritty laatimaan siten, että ne eivät ole tiukasti sidottuja mihinkään tiettyyn laitteeseen tai ohjelmaan. Kirjaa voi siis pääpiirteissään hyödyntää oli sitten käytössä pöytäkone, kannettava tai tablettilaite. Ohjelmien suhteen on sama linja eli esim. tekstinkäsittelyn sisällöt voi suorittaa millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla.

Verkkokauppa

Internet kansi

Internet selkokielellä

Oppikirjassa käsitellään internetselaimen perustoimintoja ja neuvotaan käyttämään sekä internetin hyödyllisiä että viihteellisiä palveluja. Kirjassa opitaan monipuolisesti internetin hyödyistä ja haitoista sekä annetaan lähes sata linkkivinkkiä.

Verkkokauppa

 Digikuvauskansi2 p

Digikuvaus selkokielellä

Oppikirjassa käsitellään digitaalisen kuvaamisen perusteita alkeista lähtien. Selkokielisessä kirjassa opitaan erilaisista digikameroista, digitaalisen ja perinteisen kuvan eroista sekä tekijänoikeuksista. Siinä annetaan runsaasti vinkkejä muun muassa kameran käsittelyyn.

Verkkokauppa

 Tuotteet_Tikas Sanasto

Tikas-sanasto

Tikas-sanasto kertoo selkokielellä, mitä tieto- ja viestintätekniikan sanat tarkoittavat. Sanasto soveltuu oppimateriaaliksi opetukseen ja termien selostamiseen selkokielellä. Sanasto toimii lisäksi tvt-terminologian käsikirjana. Tikaksen verkkosivujen sanastopalvelua päivitetään jatkuvasti.

Verkkokauppa

 Nettietiketti kansi

Nettietiketti

Nettietiketti-opasvihko sisältää 12 käyttäytymissääntöä, jotka opastavat turvalliseen internetin ja sähköpostin käyttöön.

Verkkokauppa

 

 

 

 

Tikas-materiaalit tvt-opetuksen tukena

 Tuotteet_opettajan paketti

Tikas-koulutusmalli tarjoaa opetuksen järjestäjälle rungon, jonka avulla tvt-opetuksen suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi on järjestelmällistä. Tikas-opetussuunnitelma, arviointilomakkeet, sanasto ja Tikas-todistukset muodostavat opettajan tai kouluttajan työtä ohjaavan ja helpottavan kokonaisuuden.

Verkkokauppa

Tikas-korttipelit tvt-opetuksen piristäjinä

Muistipelikortit

Opettele tvt-taitoja pelaamalla! Tikas-pelejä on kaksi: muistipeli ja tietovisa. Ne helpottavat tieto- ja viestintätekniikan peruskäsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä. Korttipelit sisältävät ohjeet ja vinkkejä pelien pelaamiseen.

Tikas-muistipeli

Korteilla pelataan muistipeliä, jossa opetellaan tvt-sanastoa. Korttien kuvat ja tekstit perustuvat Tikas-sanastoon. Pelaaminen opettaa myös muita tärkeitä taitoja, kuten lukemista ja pisteiden laskemista. Muistipeli käsittelee kahta aihealuetta: digikuvaus ja tietokoneen käyttötaidot. Peliä voi muunnella kohderyhmän ja opetettavien asioiden mukaan. Sen avulla on lisäksi mahdollista eriyttää opetusta.

Verkkokauppa

Tietovisakortit

Tikas-tietovisa

Korteilla pelataan tietokilpailukysymyksiä sisältävää visaa. Tietovisa kattaa useimmat Tikas-opetussuunnitelman aihealueet. Tikas-tietovisaa voi pelata oppijan taitotasosta riippuen joko punaisilla tai vihreillä korteilla. Punaisissa korteissa on kuvavihje, kun taas vihreillä pelataan ilman kuvavinkkiä.

Verkkokauppa

Palvelutuotteet

Osa Tikas-kirjasarjan oppikirjoista on palvelutuotteita. Ne myydän alennettuun hintaan, eikä kirjoista oteta enää uusintapainoksia.  Jos kiinnostuit, ota yhteys Tikaksen asiakaspalveluun puhelimitse (09) 3480 9350 tai sähköpostilla tikas@kvl.fi. Voit lisäksi lainata kirjastostasi oppikirjasarjan loppuunmyytyjä tuotteita:

kirjat

 • Verkkoposti selkokielellä: Gmail (Petri Ilmonen)
 • Käyttöjärjestelmä selkokielellä: Windows (Petri Ilmonen ja Juha Hällfors)
 • Esitysgrafiikkaa selkokielellä: PowerPoint (Petri Vainio ja Petri Ilmonen)
 • Tekstinkäsittelyä selkokielellä: Word (Petri Ilmonen)
 • Taulukkolaskentaa selkokielellä: Excel (Petri Ilmonen)