◄ Palaa takaisin

Verkoston jäsenyys

A A A

Tikas-verkosto palvelee opettajia ja oppilaitoksia

Tikas-verkosto kokoaa yhteen tvt-opetusta tarjoavia ja sen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. Tikas-verkosto toimii yhdyssiteenä opettajien ja kouluttajien välillä, mutta myös linkkinä Tikaksen henkilökuntaan. Verkostoon voivat liittyä erilaiset oppilaitokset, yhdistykset ja järjestöt sekä muut tieto- ja viestintätekniikan koulutusta tarjoavat tahot. Siihen kuuluvat opettajat, kouluttajat ja organisaatiot saavat käyttöönsä Tikaksen verkostoedut.

Verkoston edut opettajille, kouluttajille ja organisaatioille

 • Tikas-opetussuunnitelma-kirja
  • opetus tai tutorointi voidaan perustaa Tikas-tavoitteisiin
  • Tikas-ops:n sisältöjä voidaan käyttää organisaation oman ops:n sisältöinä
  • Tikas-ops:n tavoitteita voidaan hyödyntää opiskelijoiden HOJKS-tavoitteissa
 • Materiaalipankin käyttöoikeus
 • oikeus myöntää Tikas-todistuksia ja vuosittain ilmaiseksi 20 kappaletta Tikas-todistuksia
 • kutsu vuosittaiseen ilmaiseen TikasPäivitys-seminaariin
 • Tikas-nimen ja -logon käyttöoikeus
 • Tikas-esitteitä ja tiedotusmateriaalia sisältävä verkostosopimuskansio
 • alennusta (10–15 %) myytävistä materiaaleista, tvt-seminaareista ja -opintomatkoista.

Verkostoon liittyminen

Verkostoon liittymisen aloitteentekijä on yleensä opettaja, avustaja, ohjaaja tai kouluttaja, joka on suorittanut Tikas-opettajan koulutuksen. Hän esittää taustaorganisaationsa liittämistä verkoston jäseneksi ja keskustelee koulutusmallista esimiehensä kanssa. Tikas-verkostosopimuksen allekirjoittaa aina taustaorganisaation rehtori tai johtaja. Kun organisaatio on solminut verkostosopimuksen, Tikas-opettaja saa käyttöönsä verkostoedut.

Verkostosopimukset

Tikas-verkostosopimuksen muoto määräytyy koulutuksen järjestäjäorganisaation mukaan. Verkostomaksu on toimipaikkakohtainen ja voimassa yhden vuoden kerrallaan.

Verkostomaksu A

 • Järjestäjäorganisaationa toimii peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, erityisammattikoulu tai -opisto, järjestöt ja yhdistykset.
 • Verkostomaksun hinta on aloitusvuonna 120 euroa ja jatkovuosina 100 euroa.
 • Verkostomaksuun voi liittää sivutoimipaikkoja.
 • Toimipaikkamaksun hinta on vuosittain 80 euroa / toimipaikka.

Verkostomaksu B

 • Järjestäjäorganisaationa toimii ammatilliset koulutuskeskukset, työväen- ja kansanopistot tai koulutuspalveluita ja -kursseja myyvä yritys.
 • Verkostomaksun hinta on  sekä aloitusvuonna että jatkovuosina 300 euroa.
 • Verkostomaksuun voi liittää sivutoimipaikkoja.
 • Toimipaikkamaksun hinta on vuosittain 100 euroa / toimipaikka.